Kuopion Pakujen asiakasrekisterin tietosuojaseloste:

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Vuokratessasi auton, kysymme Sinulta henkilötietojasi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan nimeä, koko henkilötunnusta, työ- ja/tai kotiosoitetta, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Näiden tietojen avulla voimme palvella Sinua autonvuokraukseen liittyvissä asioissa entistä tehokkaammin ja joustavammin.

Kuopion Pakut ei luovuta kuluttajien henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Pakut henkilörekisterin ylläpitäjä on Orhi uRent. Lue lisää: täältä
Yhteystiedot: Orhi uRent, Kisällinkatu 8, 70780 Kuopio

2. Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö

Antti Pesonen, toimitusjohtaja Kuopion Pakut

3. Rekisterin nimi

Kuopion Pakut asiakastietokanta

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on autonvuokrauspalvelun ja asiakassuhteen luotettava sekä joustava hoitaminen. Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös palveluiden kehittämiseen, analysointiin, tilastojen tekoon sekä palveluiden tuottamiseen, niiden tarjoamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin.

5. Kuvaus rekisteristä ja rekisterin tietosisältö

Rekisteri on asiakasrekisteri, johon tiedot otetaan asiakkaan suostumuksella. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset luottokorttitiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
– Orhi uRent (asiakasrekisterin ylläpitäjä)
– Zoner Oy (sähköpostit ja kotisivujen levytila)
– Ropo Capital laskutuspalvelut

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Orhi uRent ylläpitää tiedot suojatussa ja salatussa tietokannassaan ja kerätyt tiedot on suojattu niin hyvin kuin
internetissä voidaan tässä yhteydessä kohtuudella vaatia. Rekisteriä käyttävät Kuopion Pakujen työntekijät,
joille rekisterinpitäjä myöntää pääsyn rekisteriin.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu sekä vaatia häntä koskevien tietojen korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Kuopion Pakut / asiakasrekisteri, Leväsentie 5, 70700 Kuopio.

9. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

10. Asiakasrekisterin tietosisältö

– henkilöasiakkaan (vuokralleottajan ja/tai kuljettajan ja/tai varaajan ja/tai yrityksen
yhteyshenkilön) perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, kotiosoite, sähköpostiosoitteet,
puhelinnumerot, ajokortin tiedot ja luottokorttinumerot
– tiedot palveluiden käytöstä (aiemmat varaukset ja vuokraukset)
– tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista
– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– lisätietoja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä
– muut asiakkuuden hoitoa kuvaavat tiedot
– verkkosivuston käyttäjän IP-osoite
– ajoneuvojen paikannustietoja