Vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Kuopionpakut.fi (Wise Invest Group Oy) Neulakatu 2, 70800 Kuopio, Y-tunnus: 2834904-4 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä. Pakettiauto/peräkärry jäljempänä ajoneuvo.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

b) Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle tai sovittuun lukittuun avainkaappiin. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 150 €:n myöhästymismaksun. Myöhästymismaksu katsotaan aina tapauskohtaisesti. Ajoneuvon avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle tai ennalta sovittuun lukolliseen kaappiin.

c) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

e) Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrauksen alkua, mikäli asiakkaan luottotiedot eivät ole kunnossa asiakkaalta peritään vähintään 600€ vakuusmaksu joka palautetaan vuokrauksen jälkeen, maksimivakuusmaksu on 1600€. Vakuusmaksu toimii vakuutena meille siitä, että pystyt vastaamaan vuokrauksesi aikana sinulle syntyvistä velvoitteista kuten lisäpalvelujen ostamisesta, tankkaamisesta ja mahdollisista vaurioista. Luottotietojen ollessa kunnossa vakuusmaksua ei veloiteta.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun Asiakas vastaanottaa ajoneuvon ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi ajoneuvon ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa ajoveuvon sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

c) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa, mikäli Asiakas luovuttaa ajoneuvon toiselle henkilölle on hän itse vastuussa ajoneuvosta. Asiakkaan tulee esittää ajoneuvoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.

c) Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d) Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e) Asiakkaan tulee aina video- tai valokuvata ajoveuvo ennen vuokrauksen alkua jotta asiakas voi tarvittaessa todistaa missä kunnossa otti ajoneuvon käyttöön. Asiakkaan tulee myös video- tai valokuvata ajoveuvo vuokrauksen päätyttyä vaikka uusia vaurioita ei olisikaan, näin ollen asiakas voi tarvittaessa todistaa myöhemmin missä kunnossa palautti sen. Mikäli asiakas ei ole ottanut vuokrattavasta ajoneuvosta kuvia vuokrauksen päättymisen jälkeen ja henkilökunta huomaa ajoneuvossa uusia vaurioita, on asiakas vastuussa uusista vaurioista. On kaikkien meidän etu, että ajoneuvot säilyvät hyvässä kunnossa ja kustannukset kurissa. Näin pystymme tarjoamaan laadukasta vuokrauspalvelua edullisilla hinnoilla jatkossakin.

Videokuvaa tai valokuvaa ajoneuvo eri kuvakulmista siten että ajoneuvon koko keula, perä ja molemmat sivut näkyvät kuvissa ennen ja jälkeen ajon. Säilytä kuvat itselläsi 2 kuukauden ajan vuokrauksen päätyttyä. Valokuvat ovat omaksi turvaksesi mahdollisissa vaurioselvittelyissä.

d) Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei Asiakas noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus vaatia 200 €:n maksu sopimusrikosta.

5. Lemmikkieläimien kuljetus

Lemmieläinten kuljettaminen ilman Vuokranantajan lupaa kielletty. Lemmieläinten kuljettamisesta lisämaksu 30€:a jolla katamme vuokra-auton siivouksen ennen seuraavaa vuokrausta. Seuraava vuokralainen voi olla allerginen esimerkiksi koiralle.

6. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on

  • Pakettiautoissa maksimissaan 1 600 € vahinkoa kohden,  korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 800 euroon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (20 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta, seuraavat vuorokaudet 10€)
  • Peräkärryssä maksimissaan 800 € vahinkoa kohden, korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 400 euroon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (10 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta, seuraavat vuorokaudet 5€)
  • Kuorma-autoissa maksimissaan 4000€  vahinkoa kohden, korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 1200 euroon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (30 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta, seuraavat vuorokaudet 15€)

Omavastuun alentaminen korvaa myös tuulilasiin tulleet kiveniskut 0€ omavastuulla.

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen ajoneuvoon, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen ajoneuvon korjauskustannusten ja muiden mahdollisten korvattavien korvausten mukaan, kuitenkin enintään kulloinkin valitun korvausvastuun enimmäismäärän, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vahingon.

c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

d) Asiakas on vastuussa kaikista ajoneuvon käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Mikäli Asiakas ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa Asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

f) Mikäli asiakas ei palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä vuokraamiansa nokkakärryjä, Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta 50 €. Mikäli asiakas palauttaa nokkakärryt 3 vrk:n kuluessa ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamo palauttaa edellä mainitun 50 € asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 7 vrk:n kuluessa.
Jos ajoneuvolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai ajoneuvon käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 4 kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

g) Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman erillisiä sopimuksia, mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvellisuuden ja ulkomailla tapahtuu vahinko/varkaus on asiakas vastuussa aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa. Maastapoistumisluvan, Green Cardin sekä ajoneuvon teknisen osan saatte mukaan henkilökunnaltamme. Maastapoistumisluvan hinta vaihtelee eri maiden mukaan, maksut alkaen 80 euroa. Ilmoitathan kohdemaan ennen vuokrauksen alkua.

h) Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa.

7. Vuokraamon korvausvastuu

Vuokralleantaja ei ole korvausvelvollinen matkan keskeytyksestä johtuvien viivästyksien takia. Vuokraamo ei ole vastuussa, jos ajoneuvo on vahingoittunut edellisen vuokran aikana niin, ettei uusi vuokra-aika voi alkaa sovittuun aikaan. Pyrimme kuitenkin hankkimaan vuokraajalle vastaavan ajoneuvon käyttöön vuokrauksen ajaksi ja ilmoitamme vuokraajalle tilanteesta heti sen ilmetessä.

8. Löytötavarat

Vuokraamo ei vastaa ajoneuvoon jätetystä omaisuudesta.

9. Auton tankkaus

Autot palautetaan aina tankki täynnä. Vajaalla tankilla palautetusta autosta perimme polttoaineen lisäksi 50 euron sakkomaksun. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa.

10. Vahinkotapaukset

a) Varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Poliisille.

b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin tai hätäkeskukseen.

c) Ajoneuvon teknisen vian, polttoaineen loppumisen tai rengasrikon sattuessa on otettava yhteyttä OP-Pohjola Autoapu 24h -palveluun. Palvelu on käytössä 24/7h 0303 0303 (puhelun hinta 0€/min).

11. Maksaminen

a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat suomalaiset pankkikortit, Visa Debit/Credit/Electron, Maestro, JCB, MasterCard, sekä käteinen.

b) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.

12. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot

Varaukset tehdään joko nettisivuiltamme tai puhelimitse (010 419 9850). Asiakas saa tehdystä varauksesta sekä sähköpostivahvistuksen. Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpstia 24 tuntia ennen varauksen alkua, mikäli peruutusta ei tehdä ennen 24h joutuu asiakas maksamaan 50% vuokrauksen koko hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen vuokrauksen alkua perätiin lisäksi 50€ sakkomaksu.

13. Arvonlisävero

Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

14. Korona

Muutto Uudellemaalle tai Uudeltamaalta pois voidaan tehdä myös rajoituksen aikana. Muuttokuorma pitää kuitenkin siirtää kerralla. Maakuntien välinen edestakainen liikenne ei ole syy poiketa liikkumisrajoituksista. Uudellemaalle muuttavien mukana tulee olla Uudenmaan ulkopuolinen henkilö mukana joka voi ajaa auton pois. Emme vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan aiheuttamista kuluista. Lue lisää: https://www.poliisi.fi/liikkumisrajoitukset

 

Tee vuokraus tänään ja saa -5% alennus!

 Kampanjakoodilla: vuokraanyt

Alennus ei koske puhelimitse tehtyjä varauksia.